Nova Business Park Purmerend, start werkzaamheden en oplevering in 2011.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Opruwen en afwerken bestaande funderingslaag
• Aanleg van riolering
• Inrichten van het bedrijventerrein
• Grondwerk
• Aanbrengen hekwerk/ omheining van het terrein

Combinatie van oude gebakken stenen voor de rijweg en nieuwe betonstenen voor de parkeervakken. Prachtig eindresultaat met een tevreden opdrachtgever.Handelsweg 12, 1521 NH Wormerveer Tel. +31 75 622 64 10