Reconstructie van het fietspad langs de provinciale weg te Zaandam, start 14 mei, medio juli 2012 opgeleverd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Verwijderen van verhardingen
• Verwijderen van kantopsluitingen
• Verrichten van grondwerk
• Aanbrengen van kolken incl. pvc-leidingen
• Aanbrengen wegfundering
• Aanbrengen kantopsluitingen
• Aanbrengen elementenverhardingHandelsweg 12, 1521 NH Wormerveer Tel. +31 75 622 64 10