Maaiveld inrichting Saentower, bestraten van entree en bestraten van het parkeerdek,
in samenwerking met BOKO dakbedekkers, start werkzaamheden november 2011 , maart 2012 opgeleverd.


Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Opbreken bestrating
• Nadat de dakbedekking is aangebracht door BOKO dakbedekkers;
• Aanbrengen van drainagebaan en beschermlagen
• Aanbrengen van afvoeren
• Aanbrengen van bestrating, in dit geval stelconplaten en klinkerkeien

Nadat BOKO dakdekkers de dakbedekking opnieuw heeft aangebracht, beginnen wij met het aanbrengen van een laag drainmatten, drainage systemen en draingoten om het overtollige water goed weg te laten lopen.

Om vervolgens op speciaal drain/rol zand de stelconplaten aan te brengen. Hier was bijna geen ruimte om te werken, omdat er tussen de dakbedekking en de stelconplaten maar minimaal hoogte was. Ingewikkeld en een heel precies denkwerk met een nog preciezere uitvoering, met een uitstekend resultaat.Handelsweg 12, 1521 NH Wormerveer Tel. +31 75 622 64 10