Inrichten woonwijk Broekpolder te Beverwijk, in samenwerking met Heijmans Wegen B.V.
start werkzaamheden 2009 tot op heden


Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• Aanbrengen van voetpaden
• Fietspaden
• Parkeerplaatsen
• Pleinen
• Kruisingen
• Rijwegen
• Plaatsen van wegmeubilairHandelsweg 12, 1521 NH Wormerveer Tel. +31 75 622 64 10