Referentie van; Michael van der Molen
(opdrachtgever Nova Business Park)
Purmer Invest B.V.

Voor ons hoogwaardige kantoren project "Nova Business Park"
hebben wij met Meijer en Duinmeijer bestratingen een partner gevonden
waar wij in de toekomst zeker meerdere projecten mee willen doen.
De scherpe prijs, de goede werkvoorbereiding en de snelheid waarmee ons project werd gerealiseerd benadrukken de voorkeur die wij hebben voor Meijer en Duinmeijer bestratingen.

Michael van der Molen

Purmer Invest B.V.

Referentie van; Rob Bootsman
BOKO dakbedekkers

Meijer en Duinmeijer bestratingen, John en Martijn, twee mannen die een bestratingsbedrijf runnen en die begrijpen wat samenwerking inhoudt.

Als klant leg ik vaak een verzoek of probleem m.b.t. straatwerk bij hen neer.
Zij overzien, mede door hun ervaring in de praktijk, wat wel en niet kan en vertalen dat in een concurrerende offerte.
Bovendien waarschuwen zij mij altijd over mogelijke problemen bij de uitvoering.
Na opdracht doen zij er alles aan om overlast tot een minimum te beperken.

Ik kan mij niet herinneren dat er zich problemen hebben voorgedaan tijdens uitvoering m.b.t. tijdelijke toegang, passeren van verkeer, afzettingen enz.
Zij snappen dat wij daar niet geconfronteerd mee willen worden.

Het is daarom een feest om met ze te werken.

Boko B.V. Dakbedekkers

Algemeen Directeur
Rob BootsmanHandelsweg 12, 1521 NH Wormerveer Tel. +31 75 622 64 10